Voor elk bezoek aan onze website is onderstaande privacyverklaring van toepassing. Deze verklaring lijst op welke gegevens we van jou verzamelen en verwerken en met welk doel we dat doen.

Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen verwerken en beveiligen de verzamelde persoonsgegevens met het oog op de garantie van de integriteit en vertrouwelijkheid ervan. We trachten elk verlies en onrechtmatig gebruik van deze persoonsgegevens te voorkomen, aan de hand van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

1. De gegevens die je ons zelf meedeelt

Op onze website kan je op verschillende pagina’s je gegevens achterlaten – bij het aanvragen van een huishoudhulp, het solliciteren voor een job, wanneer je ons contacteert via het contactformulier,… Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van je vraag, andere gegevens helpen ons om je beter te leren kennen en onze diensten op jouw behoeften af te stemmen. Elk formulier geeft duidelijk weer welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke gegevens optioneel zijn.

Bij het achterlaten van je persoonsgegevens moet je expliciet onze privacyverklaring accepteren en stem je ermee in dat Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen je persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

  • Naam en voornaam – zodat we je op de juiste manier kunnen aanspreken.
  • E-mailadres – om te communiceren over je sollicitatie, je werkplanning of die van je huishoudhulp,… Dit e-mailadres zal ook gebruikt worden voor het versturen van de bevestiging van je bestelling of aanvraag.
  • Telefoonnummer – voor eventuele telefonische communicatie over het inplannen van een huishoudhulp en de verdere dienstverlening na de opstart.
  • Adres – deze gegevens gebruiken we zodat we je aanvraag, sollicitatie of bestelling kunnen verwerken en kunnen inplannen. Deze gegevens worden bij de uitvoering van de taken als huishoudhulp en bij de levering ook aan andere partijen doorgegeven indien nodig voor de uitvoering van een dienst of contractuele verplichting, bijvoorbeeld aan onze medewerker(s).

We bewaren je klantgegevens tot één jaar nadat je de overeenkomst met Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen opzegt.

2. Gegevens die automatisch worden gegenereerd

Sommige gegevens worden automatisch verzameld.

  • IP-adres – een IP-adres is een uniek nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je internetprovider om je toegang te verlenen tot het internet. We maken enkel gebruik van je IP-adres om eventuele fraude te bestrijden bij het plaatsen van een aanvraag of om te verhinderen dat kwaadwillenden ongeoorloofde toegang tot de website proberen te verschaffen en zullen dit IP-adres nooit gebruiken om dit aan je persoonsgegevens te koppelen.
  • Cookies – een cookie is klein tekst- en cijferbestandje dat op je computer opgeslagen wordt. Zo kunnen we je websitevoorkeuren onthouden.

Zogenaamde ‘first-party cookies’ helpen ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Om de bezoekersstromen in kaart te brengen, maakt deze website ook gebruik van zogenaamde ‘third-party cookies’. Deze worden geplaatst worden door de Google Analytics-dienst. Op deze manier krijgen we een zicht op de duurtijd en paginaweergaven van je websitebezoek. Deze cookies staan dus in voor de ondersteuning van onze statistische analyses. Voor deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op – we kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze partijen.

Bij je eerste bezoek aan deze website wordt je gevraagd om cookies te aanvaarden. Je kan je browserprogramma echter verhinderen om cookies te laten plaatsen. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Als je op een bepaald ogenblik je cookietoestemming wil intrekken, moet je de cookies handmatig verwijderen.

Waarom verzamelen we deze gegevens precies?

1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld…

  • om je de aangeboden dienst te kunnen leveren.
  • ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website.
  • om de inhoud van onze website aan elke individuele bezoeker aan te passen.
  • om de technische administratie van de website te beheren.

Daarnaast registreren we ook een aantal gegegvens voor statistische doeleinden. denk aan het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website. Dit gebeurt enkel nadat we de gegevens anonimiseerden. Dat wil zeggen dat we gegevens bewaren in een vorm die het onmogelijk maakt de betrokkene te identificeren.

2. Mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval aan derden meegedeeld voor commerciële doeleinden. Wel maken we gebruik van leveranciers om te voorzien in onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld voor de aanmaak van een profiel bij Sodexo. Deze leveranciers zijn contractueel gehouden deze data slechts in opdracht van Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen te verwerken. Daarnaast zijn zij contractueel gebonden om deze gegevens adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe lang houden we je gegevens precies bij?

Alle verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren of voor de periode die ons wettelijk wordt opgelegd.

Wanneer je voor een job bij Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen solliciteert en hiervoor het websiteformulier gebruikt, houden we je kandidatuur – je eventuele sollicitatiebrief en curriculum vitae – gedurende één jaar bij in het geval dat we niet meteen tot werving overgaan. Wanneer we je binnen dat jaar alsnog aanwerven, dan nemen we je kandidatuur in het personeelsdossier op, waar deze 15 jaar wordt bijgehouden.

Jouw rechten

1. Recht op inzage en verbetering

Je hebt op elk moment het recht op inzage van je persoonsgegevens en de verbetering van eventuele onjuiste persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht tot het vervolledigen van onvolledige gegevens. Dit kan per mail naar webmaster@werkendehanden.be of per brief aan het adres in artikel 1 van dit privacystatement, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

2. Recht op wissen

Je hebt op elk moment het recht op gegevenswissing en intrekking van de toestemming voor verwerkingen van je persoonsgegevens. Dit kan door verzending van een e-mail aan webmaster@werkendehanden.be of per brief aan het adres in artikel 1 van dit privacystatement, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen kunnen echter enkel de gegevens verwijderen als de verwerking niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat de gegevens bewaard moeten blijven.

3. Recht op de beperking van de verwerking en het verzet tegen de verwerking

Indien er sprake is van ernstige en legitieme redenen, kan je jouw recht op beperking van de verwerking of op het verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens uitoefenen, en dat door een e-mail aan info@werkendehanden.be te richten. Je kan je altijd en zonder opgave van reden verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je dient wel te weten dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet doorgeeft. Ook ben jij als enige verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. We stellen het dan ook op prijs als je melding maakt van eventuele onjuiste gegevens, zodat wij je in de toekomst op een correcte wijze kunnen benaderen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen verscherpen voortdurend technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of lekken aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde voortvloeit.

Een klacht indienen

Klachten in verband met onze privacyverklaring of de manier waarop Dienstenchequebedrijf Midden-Limburg en Werkende Handen met de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens omgaat, kunnen naar info@werkendehanden.be verstuurd worden. Je heb tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.