Nieuwe maatregelen dienstencheques

 

De regering beslist om het systeem van de dienstencheques te wijzigen op volgende punten:

 

-       Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van 8,50 naar 9 EUR voor de 400 eerste dienstencheques per persoon of de 800 eerste dienstencheques per gezin per kalenderjaar. De prijs stijgt van 9,50 EUR naar 10 EUR voor elke bijkomende dienstencheque. De inruilwaarde voor de dienstencheque-ondernemingen blijft gelijk.

 

-       Dienstencheques die aangekocht of omgeruild worden tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 zullen een geldigheidsduur hebben tot en met 30 april 2014. Dit betekent dat deze cheques tot 30 april 2014 kunnen gebruikt, omgeruild of terugbetaald worden, daarna niet meer.

 

-       Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor dienstencheques van toepassing is, wordt vanaf 1 juli 2013 beperkt tot 1.350 EURO (920 EUR niet geïndexeerd) per persoon per jaar. Het voordeel blijft onveranderd op 30 procent van de betaalde cheque. Voor 2013 is er wel voorzien in een uitzondering voor de uitgaven gedaan voor 1 juli 2013 waardoor voor deze uitgaven de belastingvermindering nog geldt tot 2.720 EUR (1.810 euro niet geïndexeerd).


Lees ook het originele bericht van de RVA.


Om u te helpen is er een brochure samengesteld. Hierin worden de verschillende wijzigingen uitgelegd. Tevens vindt u hierin enkele praktische tips.
U kan de brochure downloaden en afdrukken door hier te klikken.