Sociale tuinier – volkstuintjes

Sociale tuinier

Biologische voedselproductie middenin het centrum van een gemeente, het is de trend van het moment. Van volkstuintjes en groepsmoestuinen tot verticaal tuinieren en insectenhotels – aan initiatieven geen gebrek.

Met de bioboerderij De Hoev, in het centrum van de gemeente Zonhoven, wil Werkende Handen tonen dat duurzame landbouw leeft en potentieel heeft. We richten ons tot twee grote groepen – mensen in arbeidszorg en mensen die binnen het statuut van artikel 60 werken. Ook de senioren en andersvaliden worden niet vergeten in de volkstuin. Voor hen zijn er speciaal aangepaste verhoogde bakken voorzien zodat ook zij op een voor hun ergonomische houding kunnen tuinieren.

Aan dit project wordt ook een educatief luik gekoppeld. Mensen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid bieden om in een volkstuintje of in de moestuin zelf biologische groenten en fruit te kweken, te bereiden en te bewaren. Werkende Handen staat in voor de aanleg, de aanplanting en het onderhoud van de moestuin en voor de professionele begeleiding bij het oogsten van de groenten en het fruit. Stapsgewijs worden de deelnemers ingewijd in de basisprincipes van ecologisch tuinieren. Daarnaast zijn er theoretische lessen over onderwerpen als bijvoorbeeld bodemkunde. Eveneens wordt er ook een workshopkeuken voorzien. Dit luik wordt nog verder uitgewerkt.

Het leertraject voor de deelnemers is dus deels sociaal, maar ook op een ecologische manier leren groenten en fruit kweken is voor iedereen een nieuw werkterrein. Hierin worden de volkstuiniers bijgestaan door een ervaren begeleider van Velt vzw.

Dit project werd gerealiseerd door Werkende Handen in samenwerking met en met steun van Limburg.net, Provincie Limburg, gemeente Zonhoven, OCMW Zonhoven, het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Cera en de Nationale Loterij